Paynote

Beveiliging


Alle gegevens die we in de applicatie ontvangen worden gecodeerd voordat ze naar onze database worden verzonden. In de database worden deze gegevens anoniem opgeslagen, zodat de gegevens niet kunnen worden gerelateerd aan de gebruiker. Om deze reden kunnen onze medewerkers de persoonlijke gegevens niet inzien.

...

Paynote

Privacy


De gebruiker is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn Paynote account. Indien gewenst kan dit account te allen tijde worden verwijderd, waarbij alle gegevens worden vernietigd. Paynote houdt zich strikt aan de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG). Indien er een wetswijziging plaatsvindt, wordt dit ook direct in Paynote toegepast.

...

Paynote

Gegevens


Alle door Paynote verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht, mits er een overeenkomst is gesloten met de gebruiker. Alleen analytische gegevens die niet aan de gebruiker gebonden zijn, kunnen aan derden worden aangeboden.

...